דרייפוס - הצגת תיאטרון
07 אפריל 2024

דרייפוס | תיאטרון החאן

מאירהוף

21:00

הצגה

דרייפוס - הצגת תיאטרון
08 אפריל 2024

דרייפוס | תיאטרון החאן | 18:00

מאירהוף

18:00

הצגה

דרייפוס - הצגת תיאטרון
08 אפריל 2024

דרייפוס | תיאטרון החאן | 21:00

מאירהוף

21:00

הצגה