תאונות מס במשפחה - סדנה של בית הספר לפרקטיקה משפטית בע"מ. עו"ד שי עינת, רו"ח
17 ספטמבר 2024

תאונות מס במשפחה | סדנה

סטודיו

16:30

סדנה

תחבולות ומניפולציות בצוואות - סדנה של בית הספר לפרקטיקה משפטית בע"מ. עו"ד רחל שחר, עו"ד רן רייכמן, עו"ד בועז קראוס
23 ספטמבר 2024

תחבולות ומניפולציות בצוואות | סדנה

סטודיו

16:30

סדנה