לילה יפני
06 אוקטובר 2021

Japanese Night | מאימפריאליזם יפני ועד קערת מרק איטריות

מרתה

19:30

אוכל, הרצאה, סרט, פסטיבל