מלחמות המאה העשרים
08 אוגוסט 2021

Think & Drink different | מלחמות המאה העשרים

מאירהוף

19:00

הרצאה

8

הטוב הרע וטבע האדם
08 אוגוסט 2021

Think & Drink different | הטוב, הרע וטבע האדם

מאירהוף

21:00

הרצאה

8

מאיר שליו
15 אוגוסט 2021

מאיר שליו | תנ"ך עכשיו – סדרת הרצאות

מאירהוף

19:00

הרצאה

הטוב הרע וטבע האדם
15 אוגוסט 2021

Think & Drink different | הטוב, הרע וטבע האדם

מאירהוף

21:00

הרצאה

8 מפגשים

מלחמות המאה העשרים
22 אוגוסט 2021

Think & Drink different | מלחמות המאה העשרים

מאירהוף

19:00

הרצאה

8

המדריך לפוליטיקה
22 אוגוסט 2021

המדריך לפוליטיקה במאה ה-21 (סדרת הרצאות) | Think & Drink

מאירהוף

21:30

הרצאה

מלחמות המאה העשרים
05 ספטמבר 2021

Think & Drink different | מלחמות המאה העשרים

מאירהוף

19:00

הרצאה

8

המדריך לפוליטיקה
05 ספטמבר 2021

המדריך לפוליטיקה במאה ה-21 (סדרת הרצאות) | Think & Drink

מאירהוף

21:30

הרצאה

מאיר שליו
13 ספטמבר 2021

מאיר שליו | תנ"ך עכשיו – סדרת הרצאות

מאירהוף

19:00

הרצאה

המדריך לפוליטיקה
13 ספטמבר 2021

המדריך לפוליטיקה במאה ה-21 (סדרת הרצאות) | Think & Drink

מאירהוף

21:30

הרצאה

מלחמות המאה העשרים
19 ספטמבר 2021

Think & Drink different | מלחמות המאה העשרים

מאירהוף

19:00

הרצאה

8

המדריך לפוליטיקה
19 ספטמבר 2021

המדריך לפוליטיקה במאה ה-21 (סדרת הרצאות) | Think & Drink

מאירהוף

21:30

הרצאה

מאיר שליו
26 ספטמבר 2021

מאיר שליו | תנ"ך עכשיו – סדרת הרצאות

מאירהוף

19:00

הרצאה

המדריך לפוליטיקה
29 ספטמבר 2021

המדריך לפוליטיקה במאה ה-21 (סדרת הרצאות) | Think & Drink

מאירהוף

21:30

הרצאה

מלחמות המאה העשרים
03 אוקטובר 2021

Think & Drink different | מלחמות המאה העשרים

מאירהוף

19:00

הרצאה

8

המדריך לפוליטיקה
05 אוקטובר 2021

המדריך לפוליטיקה במאה ה-21 (סדרת הרצאות) | Think & Drink

מאירהוף

21:30

הרצאה

מאיר שליו
10 אוקטובר 2021

מאיר שליו | תנ"ך עכשיו – סדרת הרצאות

מאירהוף

19:00

הרצאה

המדריך לפוליטיקה
10 אוקטובר 2021

המדריך לפוליטיקה במאה ה-21 (סדרת הרצאות) | Think & Drink

מאירהוף

21:30

הרצאה