Touching colors | ינואר 2020 - בית ציוני אמריקה - ZOA TLV

Touching colors | ינואר 2020

על פלטת הצבעים מופיעים מגוון רחב של צבעים, לכל אחד מהם אפקט ורגש אחר..

האם אתם יכולים לדמיין עולם ללא צבעים?

כל צבע נושא עמו מסר אחר. הצבעים שזורים בלקסיקון שלנו, לילה לבן, שקר לבן, חלומות ורודים, קו אדום. וכמו כן מהווים חלק מהותי מיצירת אמנות.

יצירת אמנות בשחור לבן תעביר מסר שונה מיצירה זהה אך צבעונית.

יצירה בה הצבע האדום הוא הדומיננטי תעביר תחושה אחרת, מאשר יצירה עם צבע כחול דומיננטי.

השפעת הצבעים מדגישה את הקשר ההדוק שבין צבע לרגש.

חלק מההחלטות שאנחנו מקבלים קשורים בצבע ומושפעת לרוב ממצב הרוח שאנחנו נמצאים בו. לדוגמה, בחירת צבע הבגד שנלבש, צבע הקיר בחדר הילדים, צבע הלוגו ודף הנחיתה וכמו כן הצבע שישמש אותנו ביצירת האמנות.

התערוכה תמחיש כיצד שפת הצבע היא אוניברסלית ומשפיעה על מצבי רוח ותחושת, וכיצד בחירת הצבעים ביצירת אמנות מהותית למסר שהאמן מעביר לצופה.

 

דילוג לתוכן