21 נובמבר 2018

שבעה

בית ליסין

מאירהוף

20:30

הצגה

21 נובמבר 2018

נשים מדברות נשים

מרתה

20:30

הצגה