17 דצמבר 2018

השקת הספר: "הוא משלנו"

סיפורו של לוחם בשירות השב"כ

מרתה

20:30

הרצאה, השקה