20 מאי 2019

מר גרין

בית ליסין

מאירהוף

20:30

הצגה

21 מאי 2019

מר גרין

בית ליסין

מאירהוף

20:30

הצגה

22 מאי 2019

מר גרין

בית ליסין

מאירהוף

20:30

הצגה

25 מאי 2019

נראתה לאחרונה

תיאטרון אורנה פורת

מאירהוף

12:00

הצגה

25 מאי 2019

שבת הזהב – הצגת ילדים

תיאטרון אורנה פורת

מרתה

11:00

הצגה, ילדים

01 יוני 2019

דברים שאני יודעת

בית ליסין

מאירהוף

21:00

הצגה

02 יוני 2019

דברים שאני יודעת

בית ליסין

מאירהוף

20:30

הצגה

03 יוני 2019

דברים שאני יודעת

בית ליסין

מאירהוף

11:00

הצגה

03 יוני 2019

דברים שאני יודעת

בית ליסין

מאירהוף

20:30

הצגה

04 יוני 2019

דברים שאני יודעת

בית ליסין

מאירהוף

11:00

הצגה

04 יוני 2019

דברים שאני יודעת

בית ליסין

מאירהוף

20:30

הצגה

05 יוני 2019

געוואלד!

תיאטרון היידישפיל

מאירהוף

20:00

הצגה

11 יוני 2019

אוי אלוהים

תיאטרון החאן

מאירהוף

18:00

הצגה

11 יוני 2019

אוי אלוהים

תיאטרון החאן

מאירהוף

21:00

הצגה

12 יוני 2019

אוי אלוהים

תיאטרון החאן

מאירהוף

18:00

הצגה

12 יוני 2019

אוי אלוהים

תיאטרון החאן

מאירהוף

21:00

הצגה

13 יוני 2019

אנשים מקומות ודברים

בית ליסין

מאירהוף

20:30

הצגה

14 יוני 2019

אנשים מקומות ודברים

בית ליסין

מאירהוף

21:30

הצגה

15 יוני 2019

אנשים מקומות ודברים

בית ליסין

מאירהוף

21:00

הצגה

16 יוני 2019

אנשים מקומות ודברים

בית ליסין

מאירהוף

20:30

הצגה

17 יוני 2019

אנשים מקומות ודברים

בית ליסין

מאירהוף

20:30

הצגה

19 יוני 2019

נשים מדברות נשים

מרתה

20:30

הצגה

22 יוני 2019

שקשוקה ושוד הלימונים הגדול

תיאטרון אורנה פורת

מאירהוף

10:30

הצגה, ילדים

22 יוני 2019

חברים על הגשר

תיאטרון אורנה פורת

מרתה

10:00

הצגה, ילדים

29 יוני 2019

מחסן השטוזים של דתיה

תיאטרון אורנה פורת

מאירהוף

10:00

הצגה, ילדים

29 יוני 2019

מחסן השטוזים של דתיה

תיאטרון אורנה פורת

מאירהוף

11:30

הצגה, ילדים

29 יוני 2019

חיים פעם אחת

תיאטרון אורנה פורת

מרתה

11:00

הצגה, ילדים

14 יולי 2019

דברים שאני יודעת

בית ליסין

מאירהוף

20:30

הצגה

15 יולי 2019

דברים שאני יודעת

בית ליסין

מאירהוף

20:30

הצגה

16 יולי 2019

דברים שאני יודעת

בית ליסין

מאירהוף

20:30

הצגה