24 אפריל 2019

סיפורים מארץ קולילי

אורחת מיוחדת: קורין אלאל

מאירהוף

17:30

הצגה, ילדים, מופע מוסיקלי

04 מאי 2019

אהבה אסורה

מחזה לרגל יום השואה

מרלן

20:00

הצגה

19 מרץ 2019

ביאות ראשונות

תיאטרון חיפה

מאירהוף

20:30

הצגה

27 אפריל 2019

טרופותי

תיאטרון אורנה פורת

מאירהוף

11:30

הצגה, ילדים

27 אפריל 2019

טרופותי

תיאטרון אורנה פורת

מאירהוף

10:00

הצגה, ילדים

22 אפריל 2019

העץ הנדיב

תיאטרון הילדים הישראלי

מרתה

11:30

הצגה, ילדים

06 מאי 2019

אנשים מקומות ודברים

בית ליסין

מאירהוף

20:30

הצגה

04 מאי 2019

אנשים מקומות ודברים

בית ליסין

מאירהוף

21:00

הצגה

03 מאי 2019

אנשים מקומות ודברים

בית ליסין

מאירהוף

21:30

הצגה

02 מאי 2019

אנשים מקומות ודברים

בית ליסין

מאירהוף

21:00

הצגה

13 אפריל 2019

אנשים מקומות ודברים

בית ליסין

מאירהוף

21:00

הצגה

13 אפריל 2019

אנשים מקומות ודברים

בית ליסין

מאירהוף

18:00

הצגה

12 אפריל 2019

אנשים מקומות ודברים

בית ליסין

מאירהוף

21:30

הצגה

11 אפריל 2019

אנשים מקומות ודברים

בית ליסין

מאירהוף

20:30

הצגה

10 אפריל 2019

אנשים מקומות ודברים

בית ליסין

מאירהוף

20:30

הצגה

08 אפריל 2019

אנשים מקומות ודברים

בית ליסין

מאירהוף

20:30

הצגה

30 אפריל 2019

משפחה חמה

בית ליסין

מאירהוף

11:00

הצגה

29 אפריל 2019

משפחה חמה

בית ליסין

מאירהוף

20:30

הצגה

28 אפריל 2019

משפחה חמה

בית ליסין

מאירהוף

20:30

הצגה

06 אפריל 2019

משפחה חמה

בית ליסין

מאירהוף

21:00

הצגה

06 אפריל 2019

משפחה חמה

בית ליסין

מאירהוף

18:00

הצגה

05 אפריל 2019

משפחה חמה

בית ליסין

מאירהוף

21:30

הצגה

04 אפריל 2019

משפחה חמה

בית ליסין

מאירהוף

20:30

הצגה

02 אפריל 2019

רצות אל הקוגל

תיאטרון יידישפיל

מאירהוף

20:00

הצגה

30 מרץ 2019

אש בראש

תיאטרון אורנה פורת

מרתה

12:00

הצגה, ילדים

30 מרץ 2019

אש בראש

תיאטרון אורנה פורת

מרתה

10:30

הצגה, ילדים

30 מרץ 2019

פרצוף חמוץ – הצגת ילדים

תיאטרון אורנה פורת

מאירהוף

11:30

הצגה, ילדים

30 מרץ 2019

פרצוף חמוץ – הצגת ילדים

תיאטרון אורנה פורת

מאירהוף

10:00

הצגה, ילדים

16 מרץ 2019

מר גרין

בית ליסין

מאירהוף

20:30

הצגה

15 מרץ 2019

מר גרין

בית ליסין

מאירהוף

21:30

הצגה