29 דצמבר 2018

אנשים מקומות ודברים

בית ליסין

מאירהוף

21:00

הצגה

29 דצמבר 2018

אנשים מקומות ודברים

בית ליסין

מאירהוף

18:00

הצגה

28 דצמבר 2018

אנשים מקומות ודברים

בית ליסין

מאירהוף

21:30

הצגה

27 דצמבר 2018

אנשים מקומות ודברים

בית ליסין

מאירהוף

20:30

הצגה

25 דצמבר 2018

אנשים מקומות ודברים

בית ליסין

מאירהוף

20:30

הצגה

25 דצמבר 2018

אנשים מקומות ודברים

בית ליסין

מאירהוף

11:30

הצגה

24 דצמבר 2018

אנשים מקומות ודברים

בית ליסין

מאירהוף

20:30

הצגה

11 דצמבר 2018

מר גרין

בית ליסין

מאירהוף

20:30

הצגה

10 דצמבר 2018

מר גרין

בית ליסין

מאירהוף

20:30

הצגה

08 דצמבר 2018

מר גרין

בית ליסין

מאירהוף

20:30

הצגה

18 דצמבר 2018

פונדק הרוחות

תיאטרון החאן

מאירהוף

21:00

הצגה

18 דצמבר 2018

פונדק הרוחות

תיאטרון החאן

מאירהוף

18:00

הצגה

17 דצמבר 2018

פונדק הרוחות

תיאטרון החאן

מאירהוף

21:00

הצגה

17 דצמבר 2018

פונדק הרוחות

תיאטרון החאן

מאירהוף

18:00

הצגה

07 דצמבר 2018

מר גרין

בית ליסין

מאירהוף

21:30

הצגה

13 דצמבר 2018

שוקו וניל

התיאטרון העברי

מאירהוף

20:30

הצגה

15 דצמבר 2018

מופע ישראלי

תיאטרון אורנה פורת

מאירהוף

11:30

הצגה, ילדים

27 אפריל 2019

אריות בירושלים

תיאטרון אורנה פורת

מרתה

12:00

הצגה, ילדים

27 אפריל 2019

אריות בירושלים

תיאטרון אורנה פורת

מרתה

10:30

הצגה, ילדים

15 דצמבר 2018

אריות בירושלים

תיאטרון אורנה פורת

מרתה

12:00

הצגה, ילדים

15 דצמבר 2018

אריות בירושלים

תיאטרון אורנה פורת

מרתה

10:30

הצגה, ילדים

01 דצמבר 2018

הצמיד של אופירה

תיאטרון אורנה פורת

מאירהוף

11:30

הצגה, ילדים

01 דצמבר 2018

דוד וגולית

תיאטרון אורנה פורת

מרתה

10:30

הצגה, ילדים

26 נובמבר 2018

אמסטרדם

תיאטרון חיפה

מאירהוף

20:30

הצגה

23 דצמבר 2018

לשם ובחזרה

התאטרון העברי

מאירהוף

20:30

הצגה

15 נובמבר 2018

לשם ובחזרה

התאטרון העברי

מאירהוף

20:30

הצגה

30 אוקטובר 2018

המכשפה של גולפאדן

תיאטרון יידישפיל

מאירהוף

20:00

הצגה

29 אוקטובר 2018

האפקט

תיאטרון באר שבע

מאירהוף

20:30

הצגה

27 אוקטובר 2018

האוצר שאינו נגמר

תיאטרון אורנה פורת

מרתה

11:00

הצגה, ילדים

27 אוקטובר 2018

שועלון מחפש חברים

תיאטרון אורנה פורת

מאירהוף

10:00

הצגה, ילדים