19 פברואר 2019

ערב צ'יליאני בבית ציוני אמריקה

Movie & Food

מרתה

19:45

אוכל, סרט

28 ינואר 2019

ערב קוריאני – Movie & Bowls

מרתה

20:00

אוכל, סרט

24 דצמבר 2018

Bollywood & Bowls

ערב הודי בבית ציוני אמריקה

מרתה

20:00

אוכל, סרט