21 נובמבר 2018

שבעה

בית ליסין

מאירהוף

20:30

הצגה

21 נובמבר 2018

נשים מדברות נשים

מרתה

20:30

הצגה

22 נובמבר 2018

שבעה

בית ליסין

מאירהוף

11:00

הצגה

22 נובמבר 2018

שבעה

בית ליסין

מאירהוף

20:30

22 נובמבר 2018

מועדון הקומדי בר

סטודיו

21:30

סטנדאפ ובידור

22 נובמבר 2018

דניאל אסייג

מרלן

22:30

סטנדאפ ובידור

23 נובמבר 2018

שבעה

בית ליסין

מאירהוף

12:00

הצגה

23 נובמבר 2018

שבעה

בית ליסין

21:30

23 נובמבר 2018

דניאל כהן

מרלן

22:30

סטנדאפ ובידור

23 נובמבר 2018

מועדון הקומדי בר

סטודיו

22:30

סטנדאפ ובידור

23 נובמבר 2018

אמירם טובים

מרתה

22:30

סטנדאפ ובידור

24 נובמבר 2018

שבעה

בית ליסין

מאירהוף

17:00

הצגה

24 נובמבר 2018

מחשבה יוצרת מציאות

מסרים מעולמות עליונים

אקדמיה

20:30

מופע מוסיקלי

24 נובמבר 2018

מועדון הקומדי בר

סטודיו

21:30

סטנדאפ ובידור